Henkilötietolain (523/99) 10 §

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

1. Rekisterinpitäjä

Toyrock Oy
Y-tunnus 2636324-8

High Tech Centre
Lemminkäisenkatu 46
20520 Turku

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö:
Kati Mattelmäki
puh. +358 50 523 0308

3. Rekisterin nimi
Toyrock -markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Uutiskirjeiden toimitus luvan antaneille
Kilpailujen voitoista ilmoittaminen

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää:
Nimi
Osoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Rekisteröitymisaika
Suostumus suoramarkkinointiin
Kilpailuvastaukset
Asiointihistoria Toyrock.fi -sivustolla
Uutiskirjeiden luku- ja klikkaushistoria
Muut asiakkaan antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niihin on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Tietoverkossa ja laitteistossa oleva rekisteri on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla toimenpiteillä.

8. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan
Viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

9. Mistä tietoja säännönmukaisesti hankitaan
Rekisteröidyltä itseltään.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.